Απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος

Δείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος.

Τα έμπειρα στελέχη της e-consulting είναι εδώ για να εξασφαλίσουν το σωστό & άκρως κερδοφόρο φορολογικό πλάνο για εσάς

 

Από το 2021, 14 ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος:

 

 • Εμπορικές επιχειρήσεις & ελεύθεροι επαγγελματίες με δραστηριότητά σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους (εκτός των τουριστικών προορισμών)
 • Ατομικές επιχειρήσεις για τα πρώτα 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.
 • Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
 • Επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις που υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής τους. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.
 • Αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
 • Αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είχε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων.
 • Αγρότες κανονικού καθεστώτος – παραγωγοί, που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές με ΚΑΔ 47.81.10.01 “Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές” και 47.89.10.01 “Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές”.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
 • Συνεταιρισμοί Εργαζομένων.
 • Αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί.
 • Σχολικοί συνεταιρισμοί.
 • Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
 • Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια.

 Οι υπόλοιπες κατηγορίες υποχρεούνται να πληρώσουν φέτος στην εφορία ποσά που ανέρχονται σε:

 

 • 400€ το χρόνο, για έδρα σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους και 500€ το χρόνο, για έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
 • 650€ το χρόνο, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • 800€ το χρόνο, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους και 1000€ το χρόνο, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
 • 600 € το χρόνο, για κάθε υποκατάστημα.

 

Πηγη: https://www.capital.gr/tax/3548635/oi-14-katigories-pou-apallassontai-fetos-apo-to-telos-epitideumatos

Επικοινωνήστε μαζί μας για Πληροφορίες

Email: