Ιδρυση ΙΚΕ commit the best

Αναλυτικά Βήμα – Βήμα τι χρειάζεται για να κάνετε

Έναρξη Εταιρείας

Πλήρης Οδηγός

Δείτε εδώ τα βήματα

Οι τρεις εμπλεκόμενοι φορείς στην όλη διαδικασία είναι ο OAEE, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο όπου ανήκει η εκάστοτε επιχείρηση και η εφορία.
Πριν πάτε οπουδήποτε θα πρέπει να έχετε βρει τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας) που αντιστοιχούν σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Θα πρέπει να ορίσετε μια κύρια δραστηριότητα και αν θέλετε άλλες δευτερεύουσες.

Επιμελητήριο & Ασφαλιστικό ταμείο

εικονα για εναρξη ιδρυση ΙΚΕ, μονοπροσωπης ή άλλης επιχειρησης & φορολογικη δηλωση

Εγγραφή σε επιμελητήριο.

 • Βεβαίωση εγγραφής από το επιμελητήριο που ανήκει ο ενδιαφερόμενος (2 αντίτυπα).
 • Στην περίπτωση που γίνεται εγγραφή για πρώτη φορά, στο επαγγελματικό επιμελητήριο, χορηγείται βεβαίωση προεγγραφής την οποία καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στην εφορία για την έναρξη επαγγέλματος.
 • Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία της έναρξης, καταθέτει το αντίστοιχο αποδεικτικό στο επιμελητήριο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής του σε αυτό.

Προσωρινή εγγραφή σε ασφαλιστικό ταμείο.

 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας μαζί με την ταυτότητα.
 • Φωτοτυπία των πρώτων ενσήμων του πρώτου ασφαλιστικού φορέα και το πρωτότυπο (για ασφαλισμένους μετά την 01/01/1993)
 • Βεβαίωση απογραφής από το ΙΚΑ (για ασφαλισμένους μετά την 01/01/1993)
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία ή υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης στέγης θεωρημένη από δημόσια αρχή και μία φωτοτυπία.
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • Δικαίωμα εγγραφής (111,10 €)
 • Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από αστυνομία, σε περίπτωση που η εγγραφή γίνει από άλλο πρόσωπο (να αναφέρεται ότι παρέχεται η δυνατότητα για συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτούνται για την εγγραφή του στον Ο.Α.Ε.Ε.) και την ταυτότητα του.
 • Υπεύθυνη δήλωση με ανάλογο κείμενο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν αναφέρεται στην εξουσιοδότηση, ότι μπορεί ο εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει Υπεύθυνη δήλωση, που αφορά την εγγραφή.
 • Χορηγείται βεβαίωση προσωρινής εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. Ο ασφαλισμένος καταθέτει αυτή τη βεβαίωση στην εφορία για να κάνει έναρξη επαγγέλματος.

Εφορία & Ολοκλήρωση Εγγραφής

Έναρξη επαγγέλματος στην εφορία.

Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει στην εφορία οπού ανήκει η έδρα της επιχείρησης του, στο τμήμα μητρώου, και καταθέτει τα παρακάτω: (Για πρώτη εγγραφή)

 • Τη βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο.
 • Τη βεβαίωση εγγραφής από τον Ο.Α.Ε.Ε.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του.
 • Το μισθωτήριο συμβόλαιο της έδρας ή αν πρόκειται για παραχώρηση, χρειάζεται το συμβόλαιο και αντίγραφο αυτού μαζί με υπευθ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι παραχωρεί το χώρο για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα. (Αν άλλαξε κάποιο στοιχείο στη διεύθυνση της έδρας και το συμβόλαιο δεν το γράφει, χρειάζεται επιπλέον και ένας πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. κλπ.)

Ολοκλήρωση εγγραφής στο ασφαλιστικό ταμείο.

Ο ασφαλισμένος επιστρέφει στον Ο.Α.Ε.Ε. όπου καταθέτει το αποδεικτικό έναρξης επαγγέλματος.

Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής στο ταμείο και παραλαμβάνει και ειδική βεβαίωση την οποία καταθέτει στη συνέχεια στην εφορία για να κάνει θεώρηση βιβλίων-στοιχείων.
εικόνα για ίδρυση εταιρείας και φορολογική έδρα

Είστε ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης;

Αποκτήστε πλήρη εικόνα της επιχείρησής σας με λίγα κλικ, και αφήστε τα έμπειρα στελέχη της e-consulting  να αναλάβουν τα υπόλοιπα!

ιδρυση ΙΚΕ ιδρυση ΙΚΕ ιδρυση ΙΚΕ ιδρυση ΙΚΕ ιδρυση εταιρειας ιδρυση επιχειρησης μονοπροσωπη κοστος ΙΚΕ λογιστης Κοστος ΙΚΕ λογιστης λογιστης λογιστικο γραφειο

ιδρυση ΙΚΕ