Φορολογική δήλωση χωρίς εισόδημα, φοιτητή, συνταξιούχου

Δείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ποιοι πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

 

Τα έμπειρα στελέχη της e-consulting είναι εδώ για να εξασφαλίσουν το σωστό & άκρως κερδοφόρο φορολογικό πλάνο για εσάς

 

 

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχουν τα παρακάτω πρόσωπα:

 

 

  • Κάθε φυσικό πρόσωπο, που κατοικεί στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ., βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι.

 

  • Κάθε φορολογούμενος με έναρξη επιτηδεύματος σε κάθε περίπτωση.

 

  • Κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας (τόκοι, ενοίκια, μερίσματα κ.λπ.). Αντιθέτως, κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει, π.χ., δευτερεύουσα κατοικία / επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

  • Ενήλικα τέκνα (άνω των 18 ετών) που αποκτούν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη (π.χ. φοιτητές κ.λπ.).

 

  • Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, αντίστοιχα. Σε περίπτωση πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μία δήλωση από τον σύνδικο πτώχευσης για την πτωχευτική περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ και μία δήλωση από τον πτωχό για την τυχόν μη πτωχευτική περιουσία και εισοδήματα ηλεκτρονικά.

 

  • Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

 

  • Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

 

Αντιθέτως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση:

 

  • Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

 

  • Κάτοικοι εξωτερικού που διαθέτουν π.χ., δευτερεύουσα κατοικία / επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνουν σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

 

  • Οι κεκαρμένοι μοναχοί (εκτός μονών – ασκητές) για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

 

 

 

Πηγή: https://www.capital.gr/tax/3455626/oloi-osoi-einai-upoxreomenoi-na-upoballoun-forologiki-dilosi

Επικοινωνήστε μαζί μας για Πληροφορίες

Email: