Φορολογία Κρυπτονομισμάτων (crypto)

Δείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την φορολογία κρυπτονομισμάτων (crypto).

Τα έμπειρα στελέχη της e-consulting είναι εδώ για να εξασφαλίσουν το σωστό & άκρως κερδοφόρο φορολογικό πλάνο για εσάς

 

Τα Κρυπτονομισματα γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα στην αγορά τόσο όσο μέσο συναλλαγών, όσο όμως και σαν μέσο επένδυσης.

Γενικά, είναι εξαιρετικά δύσκολη η δήλωση κερδών από τα κρυπτονομίσματα, διότι είναι χιλιάδες οι κινήσεις για αγορές και πωλήσεις, οι οποίες συντελούνται σε κάθε λογαριασμό και γίνεται δυσκολότερος ο υπολογισμός, καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων γίνονται αγοραπωλησίες πολλών κρυπτονομισμάτων, καθιστώντας αδύνατη την αποτίμηση.

Επιπλέον, λόγω της φήμης των κρυπτονομισμάτων, ότι χρησιμοποιούνται δηλαδή για νομιμοποίηση χρηματων από παράνομες συναλλαγές, οι φορολογικές αρχές είναι δύσπιστες σχετικά με την υποβολή δηλώσεων με κέρδη από κρυπτονομίσματα.

 

Αν θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε ωστόσο λίγο το πως μπορεί να φορολογηθούν, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν δυο κατηγορίες εισοδήματος από κρυπτονομίσματα:

 

Α) Παραγωγός: αυτός που κάνει «εξόρυξη» δηλαδή. Τα έσοδα αυτά, αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις συνεπώς και φορολογούνται ως κέρδη  – 5% (άρα το ποσό που θα προκύψει μετά την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών ).

Β1) Επένδυση: Στην περίπτωσή αυτή φορολογείται η υπεραξία (θετική διαφορά  μεταξύ αγοράς και πώλησης) με τον ίδιο τρόπο που θα γινόταν για οποιαδήποτε άλλη επένδυση (π.χ. μετοχές)

Β2) Επένδυση από Φυσικά Πρόσωπα: Ισχύει και εδώ ότι για οποιαδήποτε επένδυση, δηλαδή φορολόγηση με συντελεστή 15% ως εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Πιθανή ζημία μπορεί να συμψηφιστεί με μελλοντικά κέρδη από την ίδια πηγή μέσα στα επόμενα 5  έτη.

 

αξίζει να αναφέρουμε πως τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται και σε εισφορά αλληλεγγύης κανονικά

 

Δεδομένου των παραπάνω και με βάση τη συλλογιστική ότι το κρυπτονόμισμα θεωρείται επενδυτικό-κερδοσκοπικό προϊόν, τα ποσά που διατέθηκαν για την αγορά κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 743 του πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης (δαπάνη που καταβλήθηκε για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά) της φορολογικής δήλωσης προκειμένου να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των τεκμηρίων. Αντίστοιχα το κεφάλαιο από την πώληση των κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 781 του πίνακα 6 (χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα ως επιστροφή κεφαλαίου).

 

Στην περίπτωση όπου κατά την πώληση των κρυπτονομισμάτων προέκυψε υπεραξία, τότε αυτή θα πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 865 του πίνακα 4 Ε (κέρδος από μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής) προκειμένου να υπολογιστεί φόρος 15%.

 

Πηγη: https://www.capital.gr/tax/3576657/forologisi-kerdon-apo-kruptonomismata

Επικοινωνήστε μαζί μας για Πληροφορίες

Email: