Ιδρυση Εταιρειασ

Μάθετε ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας!

'Ίδρυση Εταιρείας

Πλήρης Οδηγός για την

Έναρξη της Επιχείρησης σας

Δείτε εδώ όλα τα απαραίτητα βήματα και τί απαιτείται για την ίδρυση της εταιρείας σας.
Από ατομική επιχείρηση μέχρι ανώνυμη εταιρεία, είμαστε στη διάθεση σας. Τα έμπειρα στελέχη της e-consulting είναι εδώ για να εξασφαλίσουν το σωστό & σίγουρο επιχειρηματικό σας ξεκίνημα

πώς θα Κάνετε

Έναρξη Επιχείρησης

Βήμα 1ο:

Εγγραφή σε επιμελητήριο.

Βήμα 3ο:

Έναρξη επαγγέλματος στην εφορία.

Βήμα 2ο:

Προσωρινή εγγραφή σε ασφαλιστικό ταμείο.

Βήμα 4ο:

Ολοκλήρωση εγγραφής στο ασφαλιστικό ταμείο.

Έναρξη Επιχείρησης

Ατομική Επιχείρηση

Για την έναρξη εκτός από τα παραπάνω βήματα, υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. σας

Καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο
98%
Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση
94%
Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών από Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κ.λ.π)
89%
Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο
100%
Α.Φ.Μ.
100%
ιδρυση εταιρειασ - ατομική επιχείρηση

Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο απλή μορφή επιχείρησης. Ιδρύεται & διοικείται από ένα άτομο – εσάς.

ιδρυση εταιρειασ - μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Ουσιαστικά πρόκειται για μια κεφαλαιουχική, με νομική προσωπικότητα και εμπορική διάσταση επιχείρηση

Έναρξη Επιχείρησης

Προσωπική (Μονοπρόσωπη ΙΚΕ)

Για την έναρξη εκτός από τα παραπάνω βήματα, υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. σας

Καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο
98%
Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση
94%
Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών από Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κ.λπ.)
89%
Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο
89%
νέο Α.Φ.Μ.
100%

Έναρξη Επιχείρησης

Ε.Π.Ε.

Για την έναρξη εκτός από τα παραπάνω βήματα, υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. σας

Καταστατικό
98%
Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ εάν δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 υπογεγραμμένη από την εκπρόσωπο της Εταιρείας ότι θα προσκομιστεί το ΦΕΚ μετά την κυκλοφορία του
94%
Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 περι δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση
89%
Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ)
100%
Εξουσιοδότηση του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο
100%
ιδρυση εταιρειασ - Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Ουσιαστικά σε αυτή τη μορφή επιχείρησης, συμμετέχουν ονομαστικά ορισμένα πρόσωπα. Η ευθύνη κάθε μέλους είναι τόση, όση το ποσό της εταιρικής του μερίδας. Είναι κάτι ενδιάμεσο της προσωπικής και της ανώνυμης εταιρείας

ιδρυση εταιρειασ - ανώνυμη εταιρεία

Ουσιαστικά είναι μια κεφαλαιουχική εταιρεία με το κεφάλαιο της να μοιράζεται σε ίσης αξίας μερίδια, τις μετοχές. Για την ίδρυση της απαιτείται σχετικά μεγάλο κεφάλαιο & υπάρχουν αυστηροί όροι ως προς τη δημοσιότητα της εταιρείας, τόσο για την ίδρυση όσο και κατα την λειτουργία της.

Έναρξη Επιχείρησης

Ανώνυμη Εταιρεία

Για την έναρξη εκτός από τα παραπάνω βήματα, υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. σας

Καταστατικό
98%
Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ εάν δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 υπογεγραμμένη από την εκπρόσωπο της Εταιρείας ότι θα προσκομιστεί το ΦΕΚ μετά την κυκλοφορία του
94%
Ανακοίνωση εγκριτικής απόφασης οικείας Νομαρχίας
89%
Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση
100%
Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κ.λ.π.)
100%
Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο
100%

ιδρυση εταιρειασ ιδρυση εταιρειασ ιδρυση εταιρειασ ιδρυση εταιρειασ

ιδρυση εταιρείας μονοπρόσωπη ικε ατομική επιχείρηση φορολογική δήλωση φοροτεχνικός φορολογική έδρα λογιστικο γραφειο τιμες ιδρυση επιχειρησησ ιδρυση εταιρειασ φοροτεχνικα γραφεια ενοικιαση φορολογικη εδρα λογιστικο γραφειο τιμοκαταλογος λογιστικων υπηρεσιων φορολογική αμοιβη λογιστη για ικε λογιστης προσφορα λογιστικων υπηρεσιων φορολογικη δηλωση εναρξη επιχειρησησ online λογιστησ εικονικη φορολογικη εδρα λογιστικο φοροτεχνικο γραφειο έναρξη επιχείρησησ μπλοκακι τιμοκαταλογος λογιστων φορολογική δήλωση αμοιβη λογιστη για βιβλια β κατηγοριας οικονομικη προσφορα λογιστικων υπηρεσιων δηλωση ε1 λογιστικα γραφεια για κατοικους εξωτερικου φορος εισοδηματος τηρηση βιβλιων ΙΚΕ λογιστικο γραφειο αθηνα μεγαλα λογιστικα γραφεια αθηνα λογιστικο γραφειο λιοσια λογιστις ποσο χρεωνουν οι λογιστες υποβολή φορολογικών δηλώσεων φορολογικη δηλωση online φορολογικη δηλωση ε1 δηλωση εφοριασ επιστροφη φορου υποβολη δηλωσεων υποβολη φορολογικων δηλωσεων δηλωση εισοδηματοσ τροποποιητικη δηλωση δηλωση εισοδηματοσ 2021 ιδρυση εταιρειασ