Μείωση του φόρου εισοδήματος ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Δείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την μείωση του φόρου εισοδήματος.

 

Τα έμπειρα στελέχη της e-consulting είναι εδώ για να εξασφαλίσουν το σωστό & άκρως κερδοφόρο φορολογικό πλάνο για εσάς

 

 

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προβλέπονται οι παρακάτω μειώσεις φόρου Εισοδήματος:
 

 • Με το άρθρο 9του νόμου 4646/2019 να αντικαθισταται από το άρθρο 16 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ), προσδιορίζεται η μείωση του αναλογούντος φόρου σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση και ο περιορισμός αυτής με βάση το εισόδημα.
 • Επανακαθορίζονται τα ποσά της μείωσης του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4172/2013, προκειμένου να εναρμονισθούν με τους νέους μειωμένους συντελεστές φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις, ως ακολούθως:
  • σε 777 €, από 1.900 € που ισχύει, για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα (στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τίθεται ως προϋπόθεση εφαρμογής της συγκεκριμένης μείωσης, το φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 20.000 €),
  • σε 810 €, από 1.950 € που ισχύει, για τον φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο,
  • σε 900 €, από 2.000 € που ισχύει, για τον φορολογούμενο με 2 εξαρτώμενα τέκνα, 
  • σε 1.120 €, από 2.100 € που ισχύει, σε φορολογούμενο με 3 εξαρτώμενα τέκνα
  • σε 1.340 €, από 2.100 € που ισχύει, σε φορολογούμενο με 4 εξαρτώμενα τέκνα.
  • Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του , φόρου αυξάνεται κατά 220 €, για κάθε επόμενο τέκνο.

 

 

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/klimakes

Επικοινωνήστε μαζί μας για Πληροφορίες

Email: