Ρυθμίσεις οφειλών - χρέη συζύγου

Δείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις Ρυθμίσεις Οφειλών – Χρέη Συζύγου.

Τα έμπειρα στελέχη της e-consulting είναι εδώ για να εξασφαλίσουν το σωστό & άκρως κερδοφόρο φορολογικό πλάνο για εσάς

 

Πολύ συχνά προκύπτει η ερώτηση σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για χρέη που συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου και το ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πιστωτές προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους.

 

 

Σύστημα περιουσιακής αυτοτέλειας

Το εν λόγω σύστημα εφαρμόζεται στην περίπτωση που οι σύζυγοι δεν έχουν συνάψει σύμβαση. Το σύστημα της περιουσιακής αυτοτέλειας/συμμετοχής στα αποκτήματα καθιερώνει έναν κανόνα βάσει του οποίου ο γάμος δεν μεταβάλλει την περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων.

Στο σύστημα της περιουσιακής αυτοτέλειας/συμμετοχής στα αποκτήματα, μόνος υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε κατά τη διάρκεια του γάμου είναι ο σύζυγος που τις ανέλαβε. Οι πιστωτές δύνανται να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους μόνο από την ατομική περιουσία του οφειλέτη συζύγου.

 

Σύστημα Κοινοκτημοσύνης

Το σύστημα της κοινοκτημοσύνης, είναι ελάχιστα διαδεδομένο, και σημαίνει ότι οι σύζυγοι χωρίζουν κατά ίσα μέρη σε περιουσιακά τους στοιχεία

Στο σύστημα της κοινοκτημοσύνης, η ευθύνη για υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου για τη διαχείριση της κοινής περιουσίας και για τις ανάγκες τις οικογένειας βαρύνει τον οφειλέτη τους σύζυγο, ενώ οι πιστωτές μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους από την ατομική περιουσία του οφειλέτη συζύγου και από την κοινή περιουσία. Όσον αφορά τα ατομικά χρέη και τις υποχρεώσεις που δεν σχετίζονται με την εξουσία του οφειλέτη συζύγου να διαχειρίζεται την κοινή περιουσία, οι πιστωτές μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους από την ατομική περιουσία του οφειλέτη συζύγου, ενώ μόνο εάν η εν λόγω περιουσία είναι ανεπαρκής, μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους από την κοινή περιουσία, στην περίπτωση δε αυτήν, η κοινή περιουσία είναι υπέγγυα μόνο έως το μισό της αξίας της.

Επικοινωνήστε μαζί μας για Πληροφορίες

Email: