Οι Υπηρεσίες μας

Λογιστικές Υπηρεσίες

Oργάνωση και Oλοκληρωμένη Yποστήριξη των λογιστηρίων κάθε μορφής Eπιχείρησης

Λογιστικές Υπηρεσίες

Oργάνωση και Oλοκληρωμένη Yποστήριξη των λογιστηρίων κάθε μορφής Eπιχείρησης

Φορολογικές Υπηρεσίες

Αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, εναρμονισμένο µε την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία

Φορολογικές Υπηρεσίες

Αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, εναρμονισμένο µε την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Συμβάλλουμε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέματα ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Συμβάλλουμε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέματα ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.

Μισθώτοι με Μπλοκάκι

Εμπιστευθείτε τους φοροτεχνικούς της e-consulting και δεν θα χρειαστεί να πονοκεφαλιάζετε με την φορολόγηση σας ως μισθωτός και όχι σαν ελεύθερος επαγγελματίας

Μισθώτοι με Μπλοκάκι

Εμπιστευθείτε τους φοροτεχνικούς της e-consulting και δεν θα χρειαστεί να πονοκεφαλιάζετε με την φορολόγηση σας ως μισθωτός και όχι σαν ελεύθερος επαγγελματίας

Ίδρυση Εταιρειών

Αναλαμβάνουμε την έναρξη οποιασδήποτε μορφής επιχείσησης (Ατομική, Προσωπική, Ε.Π.Ε., Α.Ε.) ταιρίαζει στις ανάγκες της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας

Ίδρυση Εταιρείων

Αναλαμβάνουμε την έναρξη οποιασδήποτε μορφής επιχείσησης (Ατομική, Προσωπική, Ε.Π.Ε., Α.Ε.) ταιρίαζει στις ανάγκες της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας